ติดตั้งโซล่าห์เซล ขนาด 2.6 MV โรงงาน Sony
นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี ปทุมธานี