งานติดตั้งSOLAR ROOF 320kWp.

บริษัท เทซ อินดัสทรี จำกัด (TEZ) นิคมอุตสาหกรรมอิสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง