งานติดตั้ง TERMINATION KIT (PLUG IN TYPE) นิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ ปลวกแดง ระยอง