งานติดตั้ง Termination Kit and DC Hi pot Test. บัวใหญ่ไบโอเพาเวอร์ นครราชสีมา