งานติดตั้ง Termination kit สถานีไฟฟ้า บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา