งานติดตั้ง Solar roof Capacity 801kWp.
บริษัท ฟอร์มูล่า อุตสาหกรรม จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา