งานติดตั้งโซล่าห์เซลล์ SOLAR ROOFTOP (ON GRID SYSTEM) 3996.72kWp AGC Automotive (Thailand) นิคมอุตสาหกรรม อมตะ ชลบุรี