งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 500kVA บ.อุดมศักดิ์ เชียงใหม่ จำกัด