งานติดตั้งระบบไฟฟ้า 22kV และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2MW ลำปาง 1xTCG2020 V16 (15

60 kWe) MWM BIOGAS GENSET