งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงดัน 22 เควี ให้กับบริษัท AVX Thailand Limited ภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา